Grannsamverkan

Karl-Erik Jordell är kontaktombud för Bulldoggens Samfällighetsförening i Grannsamverkan. Han kommer att sprida information inom Grannsamverkan via den e-postlista som samfällighetsföreningen har upprättat. Dessutom kommer aktuella dokument finnas tillgängliga som länkar på denna sida.

Skicka mail till Karl-Erik ...

Information från polisen
Penningmålvakter, unga lockas till kriminalitet
Falska telefonsamtal
Trygg i bostaden.
Upprätta en inventarieförteckning
När det ringer på dörren ...
Märk med DNA.
Bilaga, märk med DNA.
Grannsamverkan information
Hantverkare, att tänka på!

Varningsutskick

Grannsamverkan
Grannsamverkan augusti 2019
Bilaga grannsamverkan augusti 2019
Grannsamverkan juni och juli 2019
Bilaga grannsamverkan juli 2019
Bilaga grannsamverkan juni 2019